Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Krośnie Odrzańskim

Zapraszamy:

www.ppp.bip-poradniakrosnoo.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:00 (praca w poradni)
Działalność diagnostyczno - terapeutyczno- konsultacyjna

poniedziałek - piątek od 8.00 do 18.00 (praca w terenie)
Działalność profilaktyczno- terapeutyczno-doradcza oraz wspomagająca


Sekretariat czynny dla klientów
poniedziałek - piątek od 8:00 do 15:00


Internetowy System Biuletynu Informacji Publicznej został zrealizowany na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001r. (Dz.U.112.1198) o dostępie do informacji publicznej i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.67.619).

© Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 2007